[OLD]Finansowanie i ubezpieczenie IVECO Capital

Strona główna / [OLD]Finansowanie i ubezpieczenie IVECO Capital

Szukasz finansowania do swojego pojazdu? Dzięki dostępnym u nas produktom IVECO Capital możesz  wyjechać nowym pojazdem ubezpieczonym i  sfinansowanym. Produkt finansowy możesz dobrać według potrzeb Twojej firmy. 

Dostępne są:

 • Leasing operacyjny
 • Leasing finansowy
 • Pożyczka
 • Ubezpieczenie

Każdy z tych produktów charakteryzuje się zestawem korzyści, a Ty sam wybierasz, które pasują do Twojej działalności gospodarczej.

Leasing operacyjny 

 • Finansowanie nowych i używanych pojazdów IVECO
 • Wszystkie formalności możesz załatwić w jednym miejscu – u swojego Dealera IVECO
 • Waluta PLN i EUR 
 • Oprocentowanie stałe i zmienne
 • Okres finansowania od 24 do 60 m-cy
 • Udział własny już od 10%
 • Szybka decyzja kredytowa 
 • Uproszczona procedura bez konieczności przedstawiania dokumentów finansowych
 • Atrakcyjne pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych i GAP
 • Wideoweryfikacja i podpis elektroniczny, bez konieczności wizyty u Dealera
 • Możliwość zbudowania indywidualnego harmonogramu płatności
 • Korzyści podatkowe i księgowe – opłaty stanowią koszt prowadzonej działalności 

Leasing finansowy 

 • Finansowanie nowych i używanych pojazdów IVECO
 • Wszystkie formalności możesz załatwić w jednym miejscu – u swojego Dealera IVECO
 • Waluta PLN i EUR 
 • Oprocentowanie stałe i zmienne
 • Okres finansowania od 24 do 60 m-cy
 • Udział własny już od 10%
 • Szybka decyzja kredytowa
 • Uproszczona procedura bez konieczności przedstawiania dokumentów finansowych
 • Atrakcyjne pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych i GAP
 • Wideoweryfikacja i podpis elektroniczny, bez konieczności wizyty u Dealera
 • Możliwość zbudowania indywidualnego harmonogramu płatności
 • Korzyści podatkowe i księgowe – odpisy amortyzacyjne, odsetki  jako koszt w rachunku zysków i strat, faktura VAT przy aktywacji umowy.

Pożyczka

 • Finansowanie nowych i używanych pojazdów IVECO
 • Wszystkie formalności możesz załatwić w jednym miejscu – u swojego Dealera IVECO
 • Waluta PLN i EUR
 • Oprocentowanie stałe i zmienne
 • Okres finansowania od 12 do 96 m-cy
 • Udział własny już od 10%
 • Szybka decyzja kredytowa
 • Uproszczona procedura bez konieczności przedstawiania dokumentów finansowych
 • Atrakcyjne pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych i GAP
 • Wideoweryfikacja i podpis elektroniczny, bez konieczności wizyty u Dealera
 • Możliwość rozłożenia kosztów zakupu w czasie –  miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne plany spłaty, aby zareagować na sezonowość Twojej działalności i potrzeby związane z przepływem gotówki.
 • Elastyczne opcje finansowania – możliwość pominięcia rat, zmienne raty, aby dostosować je do Twojej działalności.
 • Możliwość utrzymania własności Twojej inwestycji – my pożyczamy pieniądze, aby sfinansować Twoją inwestycję, a Ty zachowujesz prawo własności do pojazdu ujętego w bilansie, którą amortyzujesz w czasie. 

Ubezpieczenie

 • Brak okresu oczekiwania – ochrona ubezpieczeniowa jest dostępna natychmiast po podpisaniu polisy.
 • Niezmienna składka ubezpieczeniowa – w przypadku wyboru polisy wieloletniej składka nie zmieni się przez cały okres trwania polisy.
 • Terminowa obsługa szkód – świadczona przez dedykowany zespół doświadczonych profesjonalistów, którzy znają Twoją branżę.
 • Łatwość zgłaszania szkody – maksymalnie uproszczony proces.

W ramach kompleksowej usługi możesz od nas wyjechać pojazdem sfinansowanym oraz ubezpieczonym. Ubezpieczenie IVECO Capital daje poczucie bezpieczeństwo zarówno kierowcy jak i właścicielowi firmy . Formalności załatwiane są szybko, a ochrona ubezpieczeniowa jest dostępna natychmiast po podpisaniu polisy . W przypadku wyboru polisy wieloletniej składka jest stała przez cały okres umowy, a ewentualne szkody są obsługiwane szybko i łatwo je zgłosićProgram pomocy drogowej 24/7.
Podany numer telefonu łączy z Centrum Obsługi Klientów w przypadku nieoczekiwanych awarii pojazdów.