IVECO Poland zasadziło 5000 drzew

Strona główna / Aktualności / IVECO Poland zasadziło 5000 drzew
IVECO Poland zasadziło 5000 drzew

W ubiegłym roku IVECO Poland podpisało umowę partnerską z firmą Ecobal, realizującą działania na rzecz ochrony lasów w Europie.

Na mocy tej umowy Ecobal zobowiązał się do posadzenia na zlecenie IVECO Poland łącznie 5000 nowych sadzonek. Działka leśna znajduje się w miejscowości Radzanów, w powiecie mławskim i to właśnie tam 27 kwietnia IVECO Poland wraz ze swoimi pracownikami oraz firmą Ecobal dokonało nasadzenia nowego lasu #LASIVECO.

 

Warszawa, 28 kwietnia 2022 r.

 

Realizując strategię wspierania zrównoważonego rozwoju, IVECO Poland zawarło z Ecobal trzyletnią umowę partnerską, na mocy której Ecobal na zlecenie IVECO Poland zobowiązał się do posadzenia łącznie 5000 nowych sadzonek drzew na powierzchni 1 ha, a łączna powierzchnia lasu objęta opieką przez IVECO Poland wynosi 5 ha. Zgodnie z dobrą praktyką i możliwymi terminami nasadzenia lasu, realizacja tego działania została zaplanowana i odbyła się 27 kwietnia. Teren leśny, na którym dokonano nasadzenia został przygotowany do tej aktywności przez Ecobal. Pracownicy IVECO Poland otrzymali odpowiednie przeszkolenie w zakresie techniki sadzenia drzew i własnoręcznie posadzili sadzonki takich gatunków drzew jak dęby i graby. Gatunki te zostały wybrane przez Nadleśnictwo Dwukoły zgodnie z planem zagospodarowania lasu, aby zachować jak największą bioróżnorodność na tym terenie. Proces nasadzenia odbywał się w sposób w pełni ekologiczny.

 

„Jestem dumny, że pracownicy IVECO Poland wykazali tak wielkie zaangażowanie i zasadzili #LASIVECO własnoręcznie. Robimy wspólnie wielki krok w kierunku dekarbonizacji, a szczególnie cenny jest osobisty wkład każdego z nas.” - powiedział Daniel Wolszczak, Dyrektor Generalny IVECO Poland. "Współpraca IVECO Poland z Ecobal, jest wyrazem naszej troski o środowisko naturalne i działania na jego rzecz, szczególnie w kontekście lokalnym. Inicjatywa ta jest skutecznym przeciwdziałaniem zmianom klimatu w zakresie neutralizacji emisji dwutlenku węgla poprzez bioróżnorodne zadrzewianie i zalesianie terenów w Polsce. Jest ona jednym z lokalnych działań, które prowadzimy i jesteśmy przekonani, że posłuży jako przykład dla innych firm sektora motoryzacyjnego".       

 

"IVECO Poland, jako firma od dawna zaangażowana w zrównoważony rozwój i pierwszy patron działki leśnej Ecobal, wyznacza trendy w sektorze transportowym w zakresie działań dotyczących ochrony środowiska. Dzielimy z IVECO te wartości: intensywnie pracujemy na rzecz ochrony planety dla obecnych i przyszłych pokoleń poprzez ochronę lasów oraz prowadzimy działania edukacyjne dotyczące śladu węglowego – uczymy jak go zrozumieć i zrównoważyć.” - powiedział Don de Jong, założyciel Ecobal. „Cieszymy się, że wraz z IVECO, poprzez zasadzenie 5000 nowych drzew i dalszą ochronę pozostałej powierzchni leśnej, dokonujemy znaczącego wsparcia dla zrównoważonego rozwoju”. 

 

ECOBAL

Firma Ecobal powstała w 2021 roku w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie kwestiami związanymi ze zrównoważonym rozwojem oraz świadomością ekologiczną biznesu. Ecobal pomaga swoim partnerom konsumentom i przedsiębiorstwom – zrozumieć, zrównoważyć i zrekompensować swój ślad węglowy, uwzględniając przy tym ich indywidualne preferencje. Czyni to poprzez oferowanie konkretnych, certyfikowanych opcji wspierających ochronę prywatnych lasów w Europie. Wszystkie dochody z umów partnerskich z Patronami są ponownie inwestowane w dalszą ochronę i powiększanie lasów w Europie. Ecobal zarządza aktualnie projektami leśnymi w Polsce, Hiszpanii, Włoszech, Rumunii oraz we Francji.

 

IVECO

IVECO jest marką Iveco Group N.V. (MI: IVG). IVECO projektuje, produkuje i sprzedaje szeroką gamę lekkich, średnich i ciężkich pojazdów użytkowych, ciężarówek terenowych oraz pojazdów do zastosowań terenowych.

Gama produktów marki składa się z Daily, pojazdu z segmentu w przedziale 3,3 – 7,2 tony, Eurocargo od 6 do 19 ton oraz, w segmencie ciężkim powyżej 16 ton, gamy IVECO WAY z pojazdem drogowym IVECO S-WAY, IVECO T-WAY do zadań w ciężkim terenie i IVECO X-WAY do lekkich misji terenowych. Ponadto marka IVECO Astra produkuje terenowe samochody ciężarowe, wozidła sztywne i przegubowe oraz pojazdy specjalne.

IVECO zatrudnia na całym świecie blisko 21 000 osób. Zarządza zakładami produkcyjnymi w 7 krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie produkuje pojazdy wyposażone w najnowsze zaawansowane technologie. 4200 punktów sprzedaży i serwisu w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne wszędzie tam, gdzie pojazd IVECO pracuje.

Więcej informacji o IVECO: www.iveco.com

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

 

Aleksandra Zielińska
Marketing Manager Poland & Ukraine
aleksandra.zielinska@iveco.com

 

 

Facebook:  https://www.facebook.com/IVECO/

YouTube: https://www.youtube.com/user/IvecoPoland

Instagram: https://www.instagram.com/iveco/

Twitter: https://twitter.com/Iveco

IVECO Live Channelhttps://ivecolivechannel.com

Ecobal
Judyta Kubik
Marketing Specialist
judyta.kubik@ecobal.eu

Program pomocy drogowej 24/7.
Podany numer telefonu łączy z Centrum Obsługi Klientów w przypadku nieoczekiwanych awarii pojazdów.